• Szűcs Katalin

Az angol mint világnyelv


Az angol minden kétséget kizáróan jelenleg világnyelv. Ez a világ második legtöbbek által beszélt anyanyelve, és 70 országban hivatalos nyelv.

Szinte mindenhol a világon legalábbis megértik az angol nyelvet, főleg a tanulók és a tanultabbak, minthogy ez a média nyelve is az egész világon, valamint a mozi, a tévé, a popzene és a számítógépes világ nyelve is. Az egész világon az emberek számos angol szót ismernek, azok kiejtését és a jelentését is.

Ennek az egyetemességnek az okai jól ismertek és érthetőek. Az angol nyelv először a 16. században kezdett elterjedni a brit birodalom fennállása idején, és ez a folyamat a 20. században erősödött fel az Amerikai Egyesült Államok gazdasági, politikai és katonai nagyhatalommá válása idején, valamint az amerikai filmek egyre növekvő befolyása miatt.

A világnyelv fogalma igen lényegessé vált most, a tömegkommunikáció korában. Korábban a görög, a latin és a francia nyelv volt bizonyos mértékig a világnyelv, bár leginkább csak Európában. A fentebb említett tényezők szerencsés együttállása miatt az angol, mint világnyelv, az egyik "legegyszerűbb" és "legkönnyebben elsajátítható" természetes nyelv a világon. A többi hasonlóan "egyszerű" és "könnyű" nyelv mind mesterségesen alkotott nyelv. Természetesen egy nyelv könnyű volta igencsak viszonylagos ítélet, és függ attól is, hogy milyen nyelvet tudunk már. Azonban az egyszerűsége bizonyos szempontból tagadhatatlan: az angol nyelvet igencsak könnyű megtanulni, megérteni és beszélni. Egy olyan bonyolult nyelv, mint például a magyar, minden bizonnyal teljességgel esélytelen jelölt lenne a világnyelv címére.

Az angol nyelv latin betűket használ, ami a legáltalánosabb, legegyszerűbb és az egyik legrövidebb abc (csak a görög abc rövidebb és egyszerűbb). Ezenkívül az angolban a latin abc a „legtisztább” formájában van jelen, minthogy 26 alapbetűből áll, és nem tartalmaz mellékjeleket. Az igeragozás is nagyon egyszerű és könnyű. Még a rendhagyó igék esetében sincs szinte semmi eltérés harmadik személyben (kivéve a jelen idő egyes szám harmadik személyében). A szabályos igéknek mindössze négy alakja van: főnévi igenév + jelen, múlt idő + múlt idejű melléknévi igenév, egyes szám harmadik személyű jelen idejű kijelentő mód és jelen idejű melléknévi igenév. Szinte nincsenek is ragozott alakok. Nincs számbeli vagy nembeli ragozás a mellékneveknél, határozószavaknál. A mellékneveknél csak középfok és felsőfok van, az alanynál pedig csak egyes és többes szám. A névmásoknál van nembeli és számbeli ragozás, valamint három ragozási eset (tárgyas/részes, alany, birtokos). Az angol egyike a leganalitikusabb nyelveknek.

Az angol helyére tud lépni bármelyik másik nyelv világnyelvként?

Vannak más nyelvek is, amik egészen egyszerűek és szintetikus nyelvek gyakorlatilag igeragozás és névszóragozás nélkül, mint például az ázsiai nyelvek közül a thai vagy a kínai, viszont ezek a nyelvek igen bonyolult írásmódot használnak, valamint tonális nyelvek. Azonban ha a kínai nyelvet latin betűkkel írnák, jó eséllyel indulhatna a világnyelv címért. Ezeken kívül még sok más, erős nyelvet is felsorolhatnánk az adott nyelvet beszélő ország lakosságszáma vagy gazdasági hatalma következtében, amik világnyelvvé válhatnának, de számos hátrányt fedezhetünk fel ezekkel kapcsolatban az angollal összehasonlítva.

Néhány példa erre:

  • japán: szabályos igék, de nagyon bonyolult írásrendszer

  • kínai: nincs igeragozás vagy névszóragozás, de nagyon bonyolult írásrendszer, és zenei hangsúlyos nyelv

  • német: sokkal több ragozott alak, mint az angolban

  • a legtöbb újlatin nyelv, mint a francia, a spanyol és a portugál kevesebb ragozott alakkal rendelkezik, mint a többi nyelv, viszont az igeragozásuk bonyolultabb

  • orosz: bonyolult igeragozás és számos névszóragozási forma

Összefoglalva, szerencsések azok, akik az angolt mint anyanyelvükként beszélik, hiszen ez (viszonylag) egyszerű és könnyű nyelv, bár egyáltalán nem csak ez az egyszerűség és könnyűség vezetett az angol világuralmához.

#angolnyelv #világnyelv