top of page
  • Szücs Katalin

Mindenütt helyesírási hibák!

Frissítve: 2019. nov. 10.


Nekem az a munkám, hogy kiszúrjam különböző szövegekben a helyesírási és nyelvhelyességi hibákat. Azzal is tisztában vagyok, hogy nagyon nehéz a magyar helyesírási szabályokat észben tartani és egyáltalán logikát találni bennük, de egyszerűen elképeszt az a rengeteg helyesírási hiba (most a nyelvhelyesség kérdését nem is forszíroznám), amivel lépten-nyomon, szinte mindenhol találkozom. Tudom, tudom, nyelvtannáci vagyok, de azt mégis hanyagságnak, sőt az olvasók, látogatók, ismerősök lenézésének tartom, hogy emberméretű betűkkel kiírt feliratok, újságcikkek, szépirodalmi könyvek (!) és Facebook-posztok hemzsegnek ilyen szarvashibáktól.

Egyik nap gondoltam egyet, és eldöntöttem, hogy a mindennapi tevékenységeim végzése során képeket készítek az általam felfedezett helyesírási hibákról. Nos, nem kellett sokáig kutakodnom, egy nap alatti gyűjtésem eredménye látható lentebb:

Egy intézmény felirata hatalmas betűkkel. Helyesen látogatóközpont lenne, hiszen ez nem egy olyan központot takar, ami éppen látogatást intéz, hanem a "látogatókat fogadó központ" jelentéstömörítő szóösszetételről lehet inkább szó.

Egy gyönyörű kiadású, népszerű regényben találtam néhány szembeszökő böszmeséget. Segítek, még mindig az egybeírás-különírás témakörénél vagyunk: farkasfalka. Ez is jelentéstömörítő összetétel ("farkasokból álló falka"), és nem egy olyan falka, amelynek az a jellemzője, hogy farka van. Kár érte.

Az egybeírás-különírás után a második leggyakoribb probléma bizonyos szavak nagykezdőbetűsítése (Jakab István után egybeírva). Ebből már ki is lehet találni, mi itt a hiba: II. világháború. Bizony, a magyar helyesírás szabályai szerint a történelmi eseményeket, ünnepneveket (karácsony, húsvét) kis kezdőbetűvel írjuk, sőt ma már sajnos külön ki kell emelnem itt a hónapneveket és a személyes névmásokat is.

Ugyanebbe a körbe tartozik az aradi vértanúk nagy kezdőbetűvel történő írása, de ezt semmilyen szabály sem indokolja. Persze található még egy elírás is a szövegben, de külön felhívnám a figyelmet a rengeteg kiemelésre: dőlt betű, félkövér betű, a kettő együtt. Ugye, milyen zavaró? Ne essünk ebbe a hibába; kerüljük a túl sok kiemelést, a kettős kiemelést felejtsük el, és az esztétikai szempontokat szem előtt tartva csak egyfajta kiemelést használjunk a szövegünkben, ha feltétlenül muszáj.

A kezembe akadt egy kisközség tájékoztató kiadványa vagy hogyishívjákja, és elképesztő hibák tárházának bizonyult, de leginkább az elválasztással állt hadilábon (lásd lentebb is). A mondat közepi nagy kezdőbetűs "tisztelt"-re semmilyen körmönfont magyarázatot nem lehet elfogadni, a mégoly hatalmas tiszteletet sem. Nem sokkal utána a "Ko-rmányhivatal" elválasztással és a kis kezdőbetűs Pest megyével sokkolja a már sokat próbált olvasóit, de az avatott szemek a "mint" előtti vesszőt is észrevehetik, ami ebben az esetben helytelen, hiszen nem összehasonlításról van szó, hanem a "mint" itt "-ként" értelemben szerepel.

Jöjjön a személyes kedvencem: "szeny-nyvíztározó". Vajon mire gondolhatott a költő? Nem is ragozom tovább: szenny-víztározó.

Ezzel a hibával is sokszor találkozom. A résztvevő / részt vevő helyes használata a megoldás. Itt sajnos nem sikerült eltalálni. A részt vesz ige különírandó, így a részt vevő melléknév is (itt erről van szó), viszont a résztvevő mint főnév már egybe.

Ezt a hibát nem dühösen rovom fel, ez már haladó szint, csak érdekességképpen szúrtam be. Sajnos ezt a szóösszetételt a törvények, rendeletek is helytelenül tartalmazzák, nem csoda, hogy mindenhol hasonlóképpen szerepel. Szörnyen hangzik és szörnyen néz ki, de talajterhelésidíj-fizetési kötelezettség. Mondom is az okát: A szóösszetétel alapja a "talajterhelési díj", amihez kapcsolódik a "fizetés" tag is, és ugye az szeretne egybeíródni a "díj" szóval (díjfizetés). Igen ám, de a "díj" szónak van egy jelzője (talajterhelési), ami csak a "díj" szóra vonatkozik, de a "fizetés"-re nem (ellenkező esetben helyes lenne a fenti megoldás). Ilyen esetben a jelző és a jelzett szó összerántódik (talajterhelésidíj) és a "fizetés" kötőjellel kapcsolódik hozzá: talajterhelésidíj-fizetés. Ugyanezen az alapon: általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettség, ásványianyag-tartalom. Tudom, rémes.

Comments


bottom of page