top of page
  • Iljenko Tatjána

Vendégposzt: Hogyan is lektorálunk az orosz fordítást végző irodánkban?

Frissítve: 2019. dec. 6.


A fordítás befejeztével anyagunk még messze áll attól, hogy azt a megrendelőnek átadhassuk. Hátra van még annak a több fázisú ellenőrzése.

A lektorálási folyamat három fázisra oszlik, és két szakember is részt vesz benne. Az első és a harmadik fázisban csak a fordító ellenőriz, a középsőben a lektor is.

Miután a fordító lefordított egy mondatot, azt mindig újra átolvassa, és ellenőrzi, hogy az „kerek egészre” sikerült-e. Ennek ellenére a teljes anyag lefordításának befejeztével azt nagyon figyelmesen, lehetőleg hangosan újra felolvassa magának. Közben csiszolgatja azokat a részeket, ahol a szöveg esetleg nem hangzik eléggé frappánsnak, illetve ahol a mondatok között szóismétléseket fedez fel, közben javítgatja az esetleges elütéseket is.

Ezt követi a második fázis, a fordítás friss szemmel történő ellenőrzése. Nálunk ezt mindig a „forrásnyelvű” lektor végzi, azaz magyarra fordítás esetén egy orosz anyanyelvű, oroszra fordítás esetén pedig egy magyar anyanyelvű lektor.

Vegyünk most konkrétan egy oroszról magyarra fordítást példának. Így egyszerűbbek lesznek a szereplőkre való hivatkozások, érthetőbben lehet leírni a folyamatot. Tehát, a magyar anyanyelvű fordító hangosan olvassa a fordítását, az orosz anyanyelvű lektor pedig az orosz forrásnyelvű anyagon követi a szöveget.

Hosszú mondatoknál a felolvasás szakaszos. Mivel az orosz és a magyar nyelvben a szórend alapvetően fordított, amikor a fordító felolvassa a fordításának az első logikai egységét, azaz például az első vesszőig, akkor időt kell hagynia, hogy a lektor megtalálja az orosz szövegben, honnan is kezdődött az adott mondat „legombolyítása”. Amikor a lektor azt kibogarászta, értelmezi a fordító által elmondottakat, és ha minden rendben volt, jelzi ezt, és a fordító folytatja a felolvasást a következő logikai egység végéig. Ha viszont a lektor bármilyen eltérést fedez fel az orosz és a magyar nyelvű szöveg között, akkor azt jelzi, majd elkezdődik kettőjük között egy egyeztetési folyamat. Együtt keresnek egy olyan megoldást, ami mindkettőjüknek megfelel. És ez így folytatódik ciklikusan a többszörösen összetett mondat végéig. Amikor a végére érnek, és a mondatban voltak javítások, akkor a lektor általában kéri, hogy olvassák fel ezt a mondatot egyben még egyszer. A rövidebb mondatok esetében mindez ugyanúgy történik, mint az összetett mondatok egyes szakaszainál.

A példánkban szereplő fordítást kizárólag a magyar anyanyelvű fordító módosíthatja, az orosz anyanyelvű lektornak tilos ehhez a fordításhoz nyúlnia.

Mit is ellenőriz nálunk a lektor? Először is a mennyiségi vonatkozást figyeli, azaz a fordítás teljességére ügyel. Tehát azt követi, hogy nem maradt-e ki a fordításból egy szó, kifejezés, mondat vagy bekezdés. Ezen kívül pedig minőségi ellenőrzést is végez: Vajon a fordításba átment-e, és pontosan ment-e át a forrásnyelvű szövegben rejlő üzenet?

A kedves olvasó érzi-e ennek a szimbiózisnak a jelentőségét, értékét? Az orosz anyanyelvű lektor tökéletesen érti az orosz nyelvű forrásszöveg minden árnyalatát, a magyar anyanyelvű fordító pedig a magyar fordítást ugyanilyen mélységben érzékeli. Ennek a hosszadalmas ellenőrzési folyamatnak köszönhetően egy egészen magas minőségű fordítás születik.

Az ezt követő harmadik fázisban a fordító újra egyedül dolgozik. Ekkor ismét hangosan felolvassa magának az anyagot, és ezúttal már csak arra koncentrál, hogy a fordítás hogyan is hangzik magyarul, hogy esetleg maradt-e benne valahol „fordításíz”. Hiszen a készterméknek olyannak kell lennie, mintha az eredetileg is magyarul született volna meg. Fontosabb anyagok esetében a lektorálás harmadik fázisát rá tudjuk bízni a Collatum fordítóműhelyre, ami ekkor egy magyar nyelvi vonatkozású korrektúrázást végez.

Láthatjuk, hogy a lektorálási folyamatnak igen nagy az élőerős időigénye. Ne feledjük, hogy a középső fázisban két speciális tudású szakember dolgozik együtt, azaz egy óra ilyen lektorálás valójában két munkaórát jelent. Ha már az időt vizsgáljuk, meg kell említeni, hogy ütemezését tekintve igyekszünk a fordítást az egyik nap teljesen befejezni, és ideális esetben másnap reggel, friss fejjel és szemmel kezdünk a lektorálás itt leírt mindhárom fázisához.

Aki kíváncsi az orosz fordítók lektorálásának további érdekességeire, sajátosságaira, az elolvashatja azokat a honlapunkon. Lektorálás és alapos ellenőrzés nélkül viszont nem adunk ki fordítást a kezünkből. Miért? Egyszerűen csak így tudunk nyugodtan aludni.


Comments


bottom of page