top of page
  • Szücs Katalin

A gépi fordítás előnyei és hátrányai

Frissítve: 2019. dec. 6.


A régmúltban, amikor egy idegen nyelvű szó értelmét próbálták kisilabizálni, a fordítani szándékozók csak papíralapú szótárakat vehettek elő, így a fordítás nemcsak egy nagyon időigényes feladat volt, hanem felettébb macerás is, mivel borzasztó nehéz volt egy szó jelentésének értelmezése, figyelembe véve a szövegkörnyezetet is, hiszen egyetlen szónak számtalan jelentése van. És itt jön képbe ma a gépi fordító.

A gépi fordítás technológiája folyamatosan fejlődik, és ezek teljesen új használati módokon érvényesülnek. Az emberi fordítóktól eltérően a gépi fordító hatalmas mennyiségű szöveget képes feldolgozni szinte azonnal, bár az ma még teljességgel elképzelhetetlen, hogy ez a technológia ki tudná szorítani az emberi fordítás szükségességét.

A gépi fordító az alábbi feladatok elvégzésére képes:

Akárcsak egy kétnyelvű szótár, képes az egyik nyelvű szót megfeleltetni egy másik nyelvű szóval, bár figyelembe kell venni, hogy egy szónak több jelentése is lehet. Amikor a gépi fordítónak több lehetséges jelentés közül kell választania, akkor általában statisztikai becslésekre támaszkodik. Sajnos ezek ellenére a gépi fordítás csak egy gép által elvégzett fordítás marad: A mondat alkotóelemeit megfelelteti egymásnak a két nyelvben, miközben szigorúan követi a szabályokat (bár manapság nagy előrehaladást ért el például a Google Fordító a "mondatpáros" tanulással). A gépi fordító valójában nem érti, hogy miről szól a mondat vagy a szöveg, ezért képtelen megállapítani egy mondatról, hogy az helyes vagy helytelen, nem tudja kezelni az árnyalatbeli különbségeket, a jelentésárnyalatokat, a szimbolizmust és a szójátékot, továbbá nem tudja beleszőni egy szövegbe az eredeti hangnemet és hangsúlyt.

A gépi fordítókat az alábbi esetekben érdemes használni:

  • az olvasás/általános szövegértés eszközeként;

  • szótárként használva, egyes szavak jelentésének meghatározására;

  • ha egy adott szöveg esetén gyors nyersfordítást szeretnénk kapni.

Szemléltetésként most nézzünk egy példát egy angol-magyar mondat fordítása esetén. A Wikipedián találtam ezt a mondatot, a Jack Nicholsonról szóló bejegyzésben: „Although he reportedly offered to take care of the child, June's mother Ethel insisted that she bring up the baby, partly so that June could pursue her dancing career.”

A magyar nyelvre történő gépi fordítás: „Bár állítólag felajánlotta, hogy vigyázzon a gyermek, június anyja Ethel ragaszkodott hozzá, hogy ő hozza a gyereket, részben azért, hogy június tudta folytatni a tánc karrierjét.” (2015)

"Habár azt állította, hogy felajánlotta, hogy gondoskodik a gyermekről, június anyja, Ethel ragaszkodott ahhoz, hogy felhozza a babát, részben azért, hogy júniusban folytathassa a táncoló karrierjét." (2019)

Az eredeti cikkben itt egy hosszú fejtegetés következett arról, hogy mikben tévedett a gépi fordító (2015-ben), de ugyanezt a mondatot ma beírva a Google Fordítóba láthatjuk, hogy mennyivel jobb eredményt kapunk.

A gépi fordítás előnye:

Ha például egy neten talált cikk általános jelentését vagy a mondanivalóját csak nagy vonalakban szeretnénk megismerni, akkor a gépi fordító nagy hasznunkra válhat. Nem kell órákat görnyedni a szótárak felett, hogy lefordítsunk egyetlen szót vagy kifejezést. A gépi fordító képes egy hosszú szöveget egy másodperc alatt lefordítani.

Hátrányai:

Sajnos a nyelvi pontosság egyáltalán nem jellemző a gépi fordítókra. Egy bizonyos szöveg beírásával képet kaphatunk a szöveg általános tartalmáról, de a gép csak szóról szóra való fordítást képes végezni anélkül, hogy megértené a szöveg által közvetített információt, tehát a kapott fordítást mindenképpen javítani kell még manuálisan is. A gépi fordítás szisztematikus és formai szabályokat követ, tehát nem tud dolgozni a szövegösszefüggésekkel, és nem képes megoldani a szövegben előforduló kétértelműségeket, valamint nem tudja felhasználni a szöveggel kapcsolatos korábbi tapasztalatait, mint egy emberi fordító.

Összefoglalva az eddigieket, a gépi fordító még mindig csak egy gép, a legjobbak és legfejlettebbek sem tudják még megközelíteni az emberi fordítók által készített fordítások minőségét. A gépi fordítás eredménye kiszámíthatatlan, és sokszor felelősek igen komikus kiírásokért (ezekkel tele van a net, sok vidám percet okozva nekünk). Amennyiben szakszövegről van szó, vagy a fordítást publikálni, esetleg kereskedelmi célra szeretné felhasználni, a gépi fordítás szóba sem jöhet.

Comments


bottom of page