top of page
  • Szücs Katalin

Szerződések fordítása

Frissítve: 2020. márc. 31.

A szerződések, megállapodások fordítása aprólékos és pontos munkát követel meg a jogi dokumentumok fordításában már tapasztalatot szerzett fordítótól, mivel a fordítási szakterületek közül ez számít az egyik legnehezebbnek. Sokféle helyzetben lehet szükségünk jogi fordításra, például egy webáruház magyar nyelvű ÁSZF-ének angol vagy egy angol nyelvű megbízási szerződés magyar fordítására. A fordítónak nemcsak általános tudással kell rendelkeznie a jogi terminológiával kapcsolatban, hanem tisztában kell lennie a magyar (kontinentális) és az angolszász jogrendszer eltéréseivel is.

A fordítási folyamat

Maga a fordítás egy összetett folyamat, ami specifikus jártasságot és tapasztalatot igényel, ám a szerződések magyar-angol vagy angol-magyar irányba történő fordításának elkészítésekor néhány dolgot mindig szem előtt kell tartani. Ezek közül a legfontosabb, hogy a forrásszöveg a forrásnyelvi jogi nyelvezettel és kultúrával áll összhangban, míg a célszöveget a célnyelvi ország jogrendszerét ismerő személy fogja olvasni, a fordításnak így egy másik nyelv és másik jogi rendszer követelményeinek kell megfelelnie.


A szerződések fordítását a legtöbbször szoros határidőre kell elkészíteni, ugyanis a lefordított dokumentumra általában sürgősen van szükség, ráadásul a határidőből való kicsúszás hiábavalóvá teheti a megállapodás fordítását. A titoktartás is egy fontos kérdés, mivel majdnem az összes jogi dokumentum bizalmas adatokat tartalmaz.


Fordítói követelmények

Jogi dokumentumok fordításánál nincs lehetőség a szóról szóra való fordításra. A jogi szakfordítónak részben nyomozónak, jogtudósnak és nyelvésznek is kell lennie egy személyben a hatalmas mennyiségű kutatómunka miatt, amit kénytelen elvégezni ahhoz, hogy képes legyen megfejteni a forrásanyagot, és hogy a lehető legpontosabban átadhassa a szerződések szándékolt jelentését, ami soha, semmilyen körülmények között nem térhet el az eredeti tartalomtól, még akkor sem, ha a pontos fordítás lehetetlen.


Hasonlóképpen a fordítónak azt is tudnia kell, hogy a fordítás pontosan milyen területen kerül majd felhasználásra, hiszen ez a körülmény kihatással lesz a témakezelésre és a megfelelő kifejezésmód megválasztására a dokumentum fordítása során. Ezenkívül amikor esetleg a forrásszöveg nem a kellő gondossággal van megfogalmazva, akkor az is a fordító feladata, hogy eldöntse, vajon lefordítsa-e a kérdéses kifejezést vagy tagmondatot úgy, ahogy az eredeti szövegben áll, vagy alakítsa át egy olyan értelmes kifejezéssé, amelynek megítélése és eddigi tapasztalatai alapján az eredetiben is kellene szerepelnie.

Minden egyes szerződés vagy megállapodás fordítása igen nagy kihívást jelentő feladat, ami jogi szakfordítók munkáját igényli, akik nagy tapasztalatra tettek szert a különböző jogi dokumentumok fordítása terén.


Comentarios


bottom of page