top of page
  • Szücs Katalin

Gyakorlati tanácsok fordításra szánt szövegekhez


Érdemes előkészíteni a fordítandó szöveget a jobb eredmény érdekében. Amikor egy dokumentumot szeretne kinyomtatni, rengeteg apróságra kell odafigyelni a szöveget illetően annak érdekében, hogy a kinyomtatott végeredmény összképe a lehető legjobb legyen. Viszont ami valószínűleg elkerüli ilyenkor a figyelmét, az a rejtett szöveg: a szóközök, a sortörések és a bekezdések, vagyis a láthatatlan részletek.

Az első dolog, amit egy fordító megnéz a fordítandó dokumentum megkapása után, a rejtett szöveg. Az elküldött szöveg mint végtermék a fordító számára a kiindulási pont, tehát a fordítás megkezdése előtt még időt kell fordítania arra, hogy a már lefordított szöveg pontosan ugyanúgy „viselkedjen” majd, ahogy a megkapott eredeti szöveg. Ezt a folyamatot a dokumentum „optimalizálásának” hívják. Látszólag a szöveg nem fog változni, viszont bizonyos trükkökkel a fordítási folyamat eredményességét és hatékonyságát lehet így biztosítani.

Néhány megjegyzés a modern fordítást segítő szoftverekről

A fordítási munkát CAT- (Computer Assisted Translation – fordítást segítő) eszközök segítségével végezzük el. A szoftver elkülöníti a szöveget a formázástól, tehát a szöveg anélkül kerül lefordításra, hogy annak formázásába bele lehetne nyúlni. Amint a fordító végez a szöveg fordításával, a szoftver hozzáadja a formázási információkat a fordított szöveghez, majd visszarakja az eredeti dokumentumba. Egy optimalizált dokumentum esetében a fordított szövegen csak apróbb simításokat kell még elvégezni ahhoz, hogy az új szöveg megfelelően és szépen jelenjen meg.

Hogyan segíthet ez Önnek?

Amennyiben már eleve úgy formázza meg a szöveget, hogy szem előtt tartja azt, hogy azt le kívánja fordíttatni, akkor a dokumentum optimalizálásához szükséges idő minimálisra csökkenthető, és a fordítást azonnal el lehet kezdeni. Így csökkentheti a fordítási költségeket és a vállalási határidőt is. A legrosszabb forgatókönyv esetén egy olyan szövegnek a fordításra történő előkészítése, amely megfelelően mutat az eredeti dokumentumban, rengeteg időt vehet igénybe, ezáltal növelve a fordítás költségeit, és meghosszabbítva a vállalási határidőt.

Lentebb talál néhány tanácsot arra vonatkozóan, hogy milyen szempontokat vegyen figyelembe a szövegének a fordításra történő előkészítésekor. Ezekkel nemcsak pénzt spórolhat meg, hanem a végeredménnyel is minden bizonnyal elégedett lesz.

Hosszabb szöveg

Egy szöveg fordításakor a célszöveg általában hosszabb lesz a forrásszövegnél, ez pedig fokozottan igaz az angol-magyar irány esetében. Ezt a körülményt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Úgy kell lefordítani a szöveget, ahogy az megírásra került. Nem szerkeszthetjük át a szöveget a hossza alapján.

A szövegben található térközöket több módszerrel is csökkenthetjük, viszont az így kapott végeredmény annál kevésbé lesz tetszetős, minél több eszközhöz kell folyamodnunk a szöveg átalakításakor. A legjobb eredmény elérése érdekében hagyjon elegendő szabad helyet a hosszabb szöveg számára. Ha a szövegnek mindenképpen egy adott oldalon kell maradnia, akkor győződjön meg arról, hogy ehhez elegendő üres hely maradt szabadon körülötte.

A szöveg folytonossága

Amennyiben a szövegnek nem feltétlenül szükséges egy bizonyos oldalon maradnia, akkor arra figyeljen oda, hogy a szöveg megfelelően tudjon folytatódni. A szövegdobozok összekapcsolása nagyban megkönnyíti annak átlátását, hogy a szöveg merre terjeszkedhet, és hol kell egy adott oldalon maradnia.

Sortörés

Amennyiben azt szeretné, hogy egy bekezdés szépen mutasson vagy egy adott térközben helyezkedjen el, érdemes sortörést használnia ott, ahol a szövegnek be kell fejeződnie. Ez a megoldás akkor ideális, ha később sem szeretne változtatni a szövegen. Mivel a fordítás megváltoztatja a szöveget, a mesterséges sortörések egy fordító rémálma.

Az összes mesterséges sortörést törölje ki, így a lefordított mondatok folyamatosan követhetik egymást a bekezdéseken belül. A mesterséges sortörések elkerülésének legjobb módja, ha a szövegdobozokat átméretezi, szövegtörést alkalmaz, vagy a nagyobb szövegdobozokat kisebb szövegdobozokra bontja fel.

Szövegdobozok

A szövegdobozokkal kapcsolatban a fordítás előtti szerkesztési munka minimalizálása érdekében győződjön meg arról, hogy a szövegdobozokban lévő szöveg/információ nincs megtörve.

Egy olyan szövegdoboz megalkotása, amelyben a bekezdések egymás mellett vannak, az Ön számára is több munkát jelent, egy fordító számára pedig nehezen követhetővé vagy értelmezhetetlenné teszi a szöveg egymásutániságát. A szöveg szerkesztését rendbe kell tenni, különben a lefordított szöveg nem lesz értelmezhető. Ezenkívül, ha a lefordított szöveg hosszabb lesz, teljesen „szétcsúszik” a szövegdoboz és a szöveg.

A szövegnek a fordításra történő előkészítése során az elkülönülő gondolatokat rendezze külön szövegdobozokba, valamint törölje ki a szükségtelen tabulátorokat és szóközöket. Így az elkészült fordítás szövege a „helyén marad”. A szöveg ily módon történő igazítása csak néhány percet vesz igénybe.

Mesteroldalak

Ha olyan információ is megtalálható a dokumentumban, ami megismétlődik az élőfejben vagy az élőlábban, akkor azt helyezze a mesteroldalra. A mesteroldalak olyan szöveget és tervezőelemeket tartalmaznak, amelyek az adott dokumentum állandó megjelenését határozzák meg. A szöveg megismétlésére a mesteroldalak használata azt jelenti, hogy csak egyszer kell azt az adott szöveget lefordítani és megformázni.

Rövidítések és mozaikszavak

A magyarban/angolban használt közismert rövidítések nem feltétlenül ismertek a másik nyelvben. A fordítás során ezeket ki kell írni, ami a szöveg hosszát jelentősen megnövelheti.

Amennyiben az elrendezés részeként használ mozaikszavakat, vegye figyelembe, hogy a fordító nem fogja azt megtartani. Az iniciálékat vagy egyetlen betű másféle megformázását szintén nem lehet megtartani egy lefordított szövegben.

Betűtípusok

Amennyiben a célnyelv ugyanolyan betűkből áll, mint a forrásnyelv abc-je, akkor a betűtípus valószínűleg megtartható. Viszont az angol-magyar fordítási irány esetén, mivel a magyar nyelvben sok diakritikus jel van, a nem szokványos betűtípust nagy valószínűséggel meg kell változtatni. Minél kevésbé szokványos a betűtípus, annál kisebb valószínűséggel támogatja a több nyelv esetén is megfelelő karakterkészletet.

Hivatkozások

Amennyiben a dokumentum tartalmaz hivatkozásokat, előzetesen gondolja át, hogy milyen formában szeretné ezeket a lefordított dokumentumban látni. Ha a hivatkozásokat az eredeti nyelven szeretné megtartani, mint például a folyóiratok címeit, azokat a fordító meg fogja hagyni. Amennyiben viszont szeretné a forrásnyelven – a könnyű kereshetőség miatt – és a célnyelven is – az érthetőség miatt – megjelölni az adott neveket, például a szervezeteket, annak sincs semmi akadálya. Az eltérő körülményekhez lehet igazítani a különféle megoldásokat. A fordítónak sokat segíthet annak előzetes közlésével, hogy hogyan szeretné ezeket a céldokumentumban látni.

Commentaires


bottom of page